Mocca Brasil

Značka Mocca Brasil má svoj pôvod už v roku 1927, kde v čase globálnej hospodárskej krízy medzi Rakúskom a  Brazíliou boli vykonávané výmenné obchody. V súčasnosti 3. generácia rakúskej rodinnej pražiarne Mocca Brasil  je vedená rodinou Sochovsky,, ktorá si drží tradičné pražiarske remeslo s veľkou hrdosťou. Vo všetkých kávach cítiť tradičný viedenský šarm.

Zobrazený jediný výsledok